Gwynedd Business Week

We are organising two events as part of
‘Gwynedd Business Week’ next week.

24 May 2011 – 11:30am The Management Centre
Let’s Talk Business, Communications

24 May 2011 – 12:30am The Management Centre
CIPR The Importance of Regional & Local Media

All businesses from the area are invited to ‘Gwynedd Business Week’ next week.
To book just fill in the interactive registrations form on their web site,
http://www.gwyneddbusinessweek.co.uk/eng/register.aspx?rf=1

This year, Gwynedd Business Week will be held between the 23rd and the 27th of May and will feature a varied programme of events, together with the Gwynedd Business Awards event.

For the sixth year running, the Business Week will celebrate and promote local business success and will offer a great opportunity for all kinds of local businesses to come together to network and exchange ideas.

The week will be based around a programme of various events to be held across Gwynedd in venues including Dolgellau, Porthmadog, Bala, Caernarfon as well as The Management Centre, Bangor.

To find out more about the week, register for any of the events go to:
www.gwyneddbusinessweek.co.uk

Gwahoddir pob un o fusnesau’r ardal i ‘Wythnos Busnes Gwynedd’ yr wythnos nesaf.
Llenwch y ffurflen gofrestru sydd ar y wefan i archebu’ch lle,
http://www.gwyneddbusinessweek.co.uk/cym/register.aspx?rf=1

Cynhelir Wythnos Busnes Gwynedd eleni rhwng 23 a 27 Mai a bydd yn cynnwys rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau, ynghyd â’r digwyddiad Gwobrau Busnes Gwynedd.

Am y chweched flwyddyn yn olynol, bydd yr Wythnos Busnes yn dathlu ac yn hyrwyddo
llwyddiant busnesau lleol ac yn gyfle gwych i wahanol fathau o fusnesau lleol ddod at ei gilydd i rwydweithio a chyfnewid syniadau.

Bydd yr wythnos yn seiliedig ar raglen o ddigwyddiadau amrywiol a gynhelir mewn lleoliadau
ar draws Gwynedd, yn cynnwys Dolgellau, Porthmadog, Bala, Caernarfon yn ogystal â’r Ganolfan Rheolaeth, Bangor.

I gael rhagor o wybodaeth am yr wythnos, ac i gofrestr ar gyfer unrhyw un o’r digwyddiadau ewch i:
www.gwyneddbusinessweek.co.uk

This entry was posted in Events, Local Anglesey, Networking and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.